Kurs UDT – Tychy


W ramach zawodowych kursów kwalifikacyjnych przygotowujemy uczestników do egzaminu UDT Tychy. Dokładamy wszelkich starań, aby organizowane szkolenia były na wysokim poziomie. Dlatego dbamy o wartość merytoryczną, traktując każdego kursanta indywidualnie, rozpoznając jego potrzeby i rozwiewając wątpliwości. Prowadzimy szkolenia zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego i Kodeksem Pracy. Znamy wymagania egzaminacyjne, dzięki czemu możemy bezbłędnie dopasować do nich założenia dydaktyczne szkoleń.

Dlaczego warto zrobić kurs UDT?

Warto wykorzystać szansę i skorzystać z prowadzonych przez nas kursów z zaświadczeniem kwalifikacyjnym UDT. W naszym ośrodku można zdobyć uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych, suwnic, dźwigów. Prowadzimy również kursy na wózki widłowe Tychy dla osób niewykwalifikowanych lub chcących podnieść swoje kwalifikacje. Osobom pracującym lub chcącym spełniać się w branży budowlanej, rolniczej i logistycznej polecamy szkolenia na uprawnienia do obsługi ładowarek teleskopowych z certyfikatem UDT oraz szkolenia na uprawnienia na żurawie HDS.

Po zakończonym kursie UDT Tychy można uzyskać honorowane w Polsce oraz za granicą zaświadczeniem kwalifikacyjnym do obsługi urządzeń transportu bliskiego, jak ładowarki teleskopowe, wózki widłowe, podesty przejezdne, żurawie HDS, suwnice, wciągniki. Kursy ze zaświadczeniem kwalifikacyjnym UDT podnoszą kwalifikacje zawodowe, dzięki czemu wzrastają Twoje wartości na rynku pracy w Polsce oraz poza granicami kraju.

Zawodowe kursy kwalifikacyjne

 • Kierowca wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych kategoria II WJO
 • Kierowca wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych kategoria II WJO – przygotowanie do egzaminu
 • Podesty ruchome przejezdne wolnobieżne
 • Obsługa dźwigów towarowo-osobowych
 • Obsługa wciągników i wciągarek
 • Obsługa żurawi przenośnych i przewoźnych HDS
 • Obsługa żurawi stacjonarnych
 • Obsługa suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego lub kabiny

Cel:

 • przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją UDT, co pozwoli uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi określonych urządzeń

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. 2018 poz. 47 z póź. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1008)
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321)