Prawo jazdy – Tychy


Szukasz kursu prawo jazdy kategorii B Tychy jesteś w dobrym miejscu, bo CEZ zapewnia:

 • Bezstresową naukę jazdy
 • Doświadczonych, profesjonalnych i wyrozumiałych instruktorów i instruktorki
 • Grafik jazd ustalany zgodnie z dyspozycyjnością słuchaczy
 • Możliwość płatności w ratach
 • Wysoką zdawalność

Na tym zdajesz na czym jeździsz, jeśli tylko chcesz.

Otaczamy opieką każdego kursanta od dnia rozpoczęcia kursu do zdania egzaminu.

Kurs na prawo jazdy kategorii B Tychy polega na odbyciu szkoleń teoretyczno-praktycznych. Na zajęciach teoretycznych, w profesjonalnie przygotowanych salach wykładowych w naszym ośrodku szkoleniowym, kursanci uczą się przepisów ruchu drogowego, obsługi i konserwacji pojazdów oraz udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia praktyczne na prawo jazdy Tychy odbywają się pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów. Kursanci ćwiczą na placu manewrowym oraz poruszają się po mieście.

Na kurs prawa jazdy Tychy można zapisać się po uzyskaniu numeru profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), mając skończone co najmniej 17 lat i 9 miesięcy. Każdy uczestnik kursu na prawo jazdy kat. B może skorzystać również z lekcji doszkalających.

Naszym celem jest przekazanie uczestnikom kursu umiejętności:

 • technicznych,
 • zastosowania poznanych przepisów ruchu drogowego,
 • dopasowania prawidłowej techniki jazdy do panujących warunków pogodowych,
 • właściwego i kulturalnego zachowania się wobec innych użytkowników ruchu,
 • wykonania prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia,
 • udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

W ramach kursu organizowanego w naszym ośrodku przyszły kierowca otrzyma nie tylko pełen zakres potrzebnych informacji oraz usiądzie za kierownicą pojazdu. Wyposażamy naszych kursantów we wszystkie niezbędne materiały i testy. Dzięki temu każdy uczestnik szkolenia zdobywa wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznego poruszania się pojazdem w ruchu drogowym.

Kurs Prawa Jazdy kat. B:

Aby przystąpić do kursu należy w Wydziale Komunikacji założyć profil Kandydata na Kierowcę tzw. PKK:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • orzeczenie lekarskie (koszt badań lekarskich zgodnie z cennikiem przychodni) umawiamy termin badań
 • 1 zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • zgoda rodziców w przypadku osób nieletnich

Kurs obejmuje:

 • wykłady z zakresu przepisów ruchu drogowego
 • wykłady i ćwiczenia z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej
 • jazdy szkoleniowe (kat. B)
 • zajęcia na terenie WORD – plac manewrowy
 • możliwość podstawienia samochodu ośrodka na egzamin państwowy

Nasi słuchacze otrzymują na własność komplet materiałów szkoleniowych dla kandydatów na kierowców w tym:

 • „Encyklopedia Kierowcy” podręcznik z aktualnymi przepisami ruchu drogowego
 • kod dostępu do aktualnej bazy pytań egzaminacyjnych
 • wykłady e-learning
 • materiały piśmiennicze

Koszt kursu to: 2 950 zł
Dla uczniów: 2 800 zł

 • jazdy dodatkowe (kat. B) 120 zł/1h

OPŁATĘ ZA KURS należy uiścić na konto: (można dokonać płatności w ratach)
Centrum Edukacji Zawodowej Sp. z o.o.
ING Bank Śląski nr konta 94 1050 1399 1000 0090 8125 3628


OPŁATA EGZAMINACYJNA:
– egzamin teoretyczny: 50 zł (kat.B)
– egzamin praktyczny: 200 zł (kat.B)