Prawo jazdy – Tychy


Szukasz kursu prawo jazdy kategorii B Tychy jesteś w dobrym miejscu, bo CEZ zapewnia:

 • Bezstresową naukę jazdy
 • Doświadczonych, profesjonalnych i wyrozumiałych instruktorów i instruktorki
 • Grafik jazd ustalany zgodnie z dyspozycyjnością słuchaczy
 • Możliwość płatności w ratach
 • Wysoką zdawalność

Na tym zdajesz na czym jeździsz, jeśli tylko chcesz.

Otaczamy opieką każdego kursanta od dnia rozpoczęcia kursu do zdania egzaminu.

Kurs Prawa Jazdy kat. B:

Aby przystąpić do kursu należy w Wydziale Komunikacji założyć profil Kandydata na Kierowcę tzw. PKK:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • orzeczenie lekarskie (koszt badań lekarskich zgodnie z cennikiem przychodni) umawiamy termin badań
 • 1 zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • zgoda rodziców w przypadku osób nieletnich

Kurs obejmuje:

 • wykłady z zakresu przepisów ruchu drogowego
 • wykłady i ćwiczenia z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej
 • jazdy szkoleniowe (kat. B)
 • zajęcia na terenie WORD – plac manewrowy
 • możliwość podstawienia samochodu ośrodka na egzamin państwowy

Nasi słuchacze otrzymują na własność komplet materiałów szkoleniowych dla kandydatów na kierowców w tym:

 • „Encyklopedia Kierowcy” podręcznik z aktualnymi przepisami ruchu drogowego
 • kod dostępu do aktualnej bazy pytań egzaminacyjnych
 • wykłady e-learning
 • materiały piśmiennicze

Koszt kursu to: 2950 zł
Dla uczniów: 2800 zł

 • jazdy dodatkowe (kat. B) 100 zł/1h

OPŁATĘ ZA KURS należy uiścić na konto: (można dokonać płatności w ratach)
Centrum Edukacji Zawodowej Sp. z o.o.
ING Bank Śląski nr konta 94 1050 1399 1000 0090 8125 3628


OPŁATA EGZAMINACYJNA:
– egzamin teoretyczny: 50 zł (kat.B)
– egzamin praktyczny: 200 zł (kat.B)