Kurs na koparkę – Tychy


W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem rynku pracy na pracowników mających uprawnienia operatora koparki, koparko-ładowarki, ładowarki lub spycharki, organizujemy odpowiednie szkolenia. Zmiana kwalifikacji zawodowych lub zdobycie dodatkowych zezwoleń może przyczynić się do znalezienia lepiej płatnej pracy.

Kurs na koparkę Tychy składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Wykwalifikowani wykładowcy przekazują wiedzę z zakresu budowy koparki, technologii robót koparką, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz omawiają poszczególne mechanizmy w maszynie. Na zajęciach praktycznych instruktorzy uczą sprawnego obsługiwania koparki.

Jak zdobyć uprawnienia na koparkę?

Aby zdobyć uprawnienia do obsługi maszyn do robót ziemnych i drogowych maszynami klasy I, należy mieć kwalifikacje do obsługi urządzeń zakwalifikowanych do klasy III. Dwa kursy można zaliczyć podczas jednego, rozszerzonego szkolenia. Maszyny obsługiwane w ramach klasy III to:

Natomiast maszyny w klasie I to:

  • koparka jednonaczyniowa bez ograniczeń,
  • ładowarka jednonaczyniowa, bez ograniczeń
  • spycharka, bez ograniczeń,
  • walce drogowe, bez ograniczeń.

W naszym ośrodku szkoleniowym przyjmujemy uczestników pełnoletnich. Zajęcia teoretyczne prowadzimy w grupach, w specjalnie przygotowanych salach wykładowych, a część praktyczną realizujemy częściowo w trybie indywidualnym. W ramach kursu uczestnicy zdobywają oraz poszerzają swoje kwalifikacje, a po zdanym egzaminie otrzymują nową książkę operatora.

Cały proces szkolenia oraz egzamin są nadzorowane przez Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Kurs na koparko-ładowarkę – Tychy

Koparko-ładowarki są maszynami zakwalifikowanymi do klasy III. Celem kursu na koparko-ładowarkę Tychy jest przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania pracy operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień. Kurs ten kończy się egzaminem państwowym. Współpracujemy ze specjalistami organizacji robót i pracy koparko-ładowarek w różnych warunkach. Dzięki temu przygotowujemy naszych kursantów do sprawnego i bezpiecznego poruszania się tego rodzaju maszynami.

Na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na operatorów sprzętu budowlanego, a zwłaszcza osoby z uprawnieniami na koparko-ładowarki. Dlatego w naszym ośrodku szkoleniowym prowadzimy kursy zawodowe na odpowiednim poziomie merytorycznym i praktycznym. Starannie realizujemy program szkolenia, zgodny z obowiązującymi rozporządzeniami oraz z wytycznymi Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny. Kursanci poznają zasady obsługi koparko-ładowarki, zagadnienia dokumentacji technicznej, BHP oraz podstawowe informacje z zakresu elektrotechniki, hydrauliki, silników spalinowych i budowy maszyny.

Dbamy o przystępną formę przekazywania informacji podczas szkoleń oraz przyjazną atmosferę. Mamy dostęp do placu manewrowego, gdzie uczymy sprawnie i bezpiecznie pracować koparko-ładowarką. Zapraszamy do kontaktu.

  • Prowadzimy specjalistyczne szkolenia zawodowe dla operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
  • Szkolenia przez nas realizowane kierujemy do osób chcących zdobyć odpowiednie kwalifikacje zawodowe a więc uprawnienia jak również do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje.
  • Posiadamy najnowocześniejsze narzędzia dydaktyczne. Najnowocześniejsze techniki tworzą przyjazne oraz skuteczne szkolenia co pozwala na przygotowanie uczestników do uzyskania stosownych uprawnień.
  • Nasza kadra wykładowców i instruktorów to specjaliści z przemysłu oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni z wieloletnim stażem i doświadczeniem zawodowym.
  • Współpracujemy z Ośrodkami Szkolenia w Europie przygotowując operatorów maszyn i urządzeń budowlanych do pracy na terenie Unii Europejskiej.
  • Każdy kurs realizowany w naszym Ośrodku kończy się egzaminem państwowym, po zdaniu którego absolwent uzyskuje uprawnienia zawodowe.
Nazwa specjalności Klasa
Koparkoładowarki III – wszystkie typy więcej
Koparki jednonaczyniowe I więcej
Koparki jednonaczyniowe III więcej
Ładowarki jednonaczyniowe I więcej
Ładowarki jednonaczyniowe III więcej
Spycharki I więcej
Spycharki III więcej
Narzędzia udarowe ręczne bez klasy więcej
Przecinarki do nawierzchni dróg III – wszystkie typy więcej
Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne III – wszystkie typy więcej
Elektrownie polowe III więcej
Sprężarki przewoźne III więcej
Pompy do mieszanki betonowej III – wszystkie typy więcej
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe bez klasy więcej

KOPARKOŁADOWARKI

Klasa specjalności: III

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny do robót ziemnych

Czas trwania: 134 godz.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne – 52 godz.
Zajęcia praktyczne – 82 godz.

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparkoładowarek wszystkie typy.
Kurs na koparkoładowarkę kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Wymagania:
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności


KOPARKI JEDNONACZYNIOWE I

Klasa specjalności: I

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny do robót ziemnych

Czas trwania: 41 godz.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne – 16 godz.
Zajęcia praktyczne – 25 godz.

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparek jednonaczyniowych wszystkich typów.
Kurs kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Wymagania:
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn do robót ziemnych
uprawnienia operatora klasy III


KOPARKI JEDNONACZYNIOWE III

Klasa specjalności: III

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny do robót ziemnych

Czas trwania: 134 godz.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne – 52 godz.
Zajęcia praktyczne – 82 godz.

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparek jednonaczyniowych w zakresie III klasy uprawnień. Klasa III obejmuje koparki o masie całkowitej do 25 ton. Kurs na koparkę kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Wymagania:
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności


ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWE I

Klasa specjalności: I

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny do robót ziemnych

Czas trwania: 41 godz.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne – 16 godz.
Zajęcia praktyczne – 25 godz.

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora ładowarek jednonaczyniowych wszystkich typów.
Kurs na ładowarkę kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Wymagania:
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności
uprawnienia operatora klasy III


ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWE III

Klasa specjalności: III

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny do robót ziemnych

Czas trwania: 134 godz.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne – 52 godz.
Zajęcia praktyczne – 82 godz.

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora ładoarek jednonaczyniowych w zakresie III klasy uprawnień. Klasa III obejmuje ładowarki o masie całkowitej do 20 ton. Kurs na koparkę kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Wymagania:
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności


SPYCHARKI I

Klasa specjalności: I

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny do robót ziemnych

Czas trwania: 41 godz.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne – 16 godz.
Zajęcia praktyczne – 25 godz.

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora spycharek wszystkich typów.
Kurs kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Wymagania:
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn do robót ziemnych
uprawnienia operatora klasy III


SPYCHARKI III

Klasa specjalności: III

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny do robót ziemnych

Czas trwania: 134 godz.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne – 52 godz.
Zajęcia praktyczne – 82 godz.

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora spycharki do 110 kW. Kurs na spycharkę kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Wymagania:
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności


NARZĘDZIA UDAROWE RĘCZNE

Klasa specjalności: Bez klasy

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny do robót drogowych

Czas trwania: 44 godz.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne – 34 godz.
Zajęcia praktyczne – 10 godz.

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora narzędzi udarowych ręcznych.
Kurs na narzędzia udarowe ręczne kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Wymagania:
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności


PRZECINARKI DO NAWIERZCHNI DRÓG

Klasa specjalności: III

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny do robót drogowych

Czas trwania: 44 godz.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne – 34 godz.
Zajęcia praktyczne – 10 godz.

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień. Klasa III obejmuje wszystkie typy maszyn i urządzeń.
Kurs na narzędzia udarowe ręczne kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Wymagania:
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności


ZAGĘSZCZARKI I UBIJAKI WIBRACYJNE

Klasa specjalności: III

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny do robót drogowych

Czas trwania: 44 godz.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne – 34 godz.
Zajęcia praktyczne – 10 godz.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora zagęszczarek i ubijarek wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień. Klasa III obejmuje wszytstkie typy urządzeń i maszyn.
Kurs na zagęszczarki i ubijaki wibracyjne kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Wymagania:
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności


ELEKTROWNIE POLOWE

Klasa specjalności: III

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny różne i inne urządzenia techniczne

Czas trwania: 88 godz.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne – 72 godz.
Zajęcia praktyczne – 16 godz.

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora elektrowni polowych w zakresie III klasy uprawnień. Klasa III uprawnień obejmuje maszyny i urządzenia o mocy do 125 kVA.
Kurs na elektrownie polowe kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Wymagania:
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności


SPRĘŻARKI PRZEWOŹNE

Klasa specjalności: III

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny różne i inne urządzenia techniczne

Czas trwania: 88 godz.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne – 68 godz.
Zajęcia praktyczne – 20 godz.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora sprężarek przewoźnych w zakresie III klasy uprawnień. Klasa III uprawnień obejmuje maszyny i urządzenia o wydajności do 10 m3/min.
Kurs na sprężarki przewoźne kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Wymagania:
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności


POMPY DO MIESZANKI BETONOWEJ

Klasa specjalności: III

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny różne i inne urządzenia techniczne

Czas trwania: 88 godz.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne – 68 godz.
Zajęcia praktyczne – 20 godz.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora pomp do mieszanki betonowej w zakresie III klasy uprawnień. Klasa III uprawnień obejmuje wszystkie typy maszyn i urządzeń.
Kurs kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Wymagania:
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności


RUSZTOWANIA BUDOWLANO-MONTAŻOWE METALOWE

Klasa specjalności: bez klasy

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny różne i inne urządzenia techniczne

Czas trwania: 80 godz.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne – 48 godz.
Zajęcia praktyczne – 32 godz.

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu montera rusztowań budowlano-montażowo metalowych w zakresu montażu i demontażu.
Kurs kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Wymagania:
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności