O Firmie


Centrum Edukacji Zawodowej w Tychach – niepubliczna placówka oświatowa, organizuje szkolenia zawodowe, doskonalące w zawodzie, kwalifikacyjne, uzupełniające wykształcenie średnie oraz rozwijające zainteresowania w formach pozaszkolnych (kursy, seminaria, konsultacje), działa na rynku oświatowym od 15 maja 1995 roku. W okresie dotychczasowej działalności z usług szkoleniowych Centrum skorzystało ponad 31 tys. słuchaczy kursów zawodowych i doskonalących. Organizację szkoleń swoich pracowników zleca Centrum wiele firm i instytucji województwa śląskiego.

Centrum Edukacji Zawodowej mieści się w Tychach przy ulicy Arctowskiego 1 (os. A), w odległości 30 m od przystanku komunikacji miejskiej (autobus, trolejbus) i 500 m od dworca kolejowego PKP. Do dyspozycji słuchaczy kursów pozostają sale wykładowe wyposażone w sprzęt audiowizualny, biuro obsługi szkoleń z urządzeniami poligraficznymi, pomieszczenia socjalne. Szkolenia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów z przygotowaniem pedagogicznym w oparciu o własne i licencjonowane programy nauczania. Uczestnicy szkolenia otrzymują niezbędne materiały szkoleniowe.

Zaświadczenie ukończenia kursu: załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. 31 poz. 216 z 2006 r.)

Podstawa prawna działalności Centrum Edukacji Zawodowej: