Kto może zostać operatorem koparko ładowarki?

Korzystanie z ciężkiego sprzętu budowlanego jest niezbędne w przypadku większości realizowanych inwestycji. Ponieważ nieprawidłowa eksploatacja używanych maszyn może stwarzać zagrożenia dla osób postronnych i prowadzić do uszkodzeń mienia o znacznej wartości, do obsługi większości z nich konieczne są specjalne uprawnienia. Ich operatorzy muszą więc ukończyć odpowiednie szkolenie i zdać egzamin praktyczny i teoretyczny. By je uzyskać niezbędne będzie zatem ukończenie szkolenia np. kursu na koparko-ładowarkę. W Tychach są one urządzane przez firmę Centrum Edukacji Zawodowej. Przekonajmy się, kto może wziąć w nich udział i sprawdźmy, jakie uprawnienia są potrzebne do obsługi takiego urządzenia.

Kto może wziąć udział w kursie na obsługę koparko-ładowarki?

Do szkolenia dla operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego, w tym koparko-ładowarki, mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat, posiadanie prawa jazdy kategorii B nie jest wymagane.  Podczas kursu prowadzone są zarówno wykłady teoretyczne, podczas których przekazywane są informacje na temat charakterystyki sprzętu, jego budowy, technologii, zasad bhp oraz podstaw obsługi, jak i zajęcia praktyczne, pozwalające na naukę oraz nabycie wprawy przy realizowaniu konkretnych czynności koparko-ładowarką.

Jakie uprawnienia są potrzebne do prowadzenia koparko-ładowarki?

Uprawnienia do posługiwania się ciężkim sprzętem służącym do wykonywania robót ziemnych można uzyskać, uczestnicząc w kursie, a następnie przystępujący i zdając egzamin państwowy przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny. Po zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej zdobyte kwalifikacje potwierdza wpis w Książce Operatora. W przypadku koparko-ładowarek są to uprawnienia na wszystkie tego typu urządzenia klasy 3. Upoważniają one również do prowadzenia koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy eksploatacyjnej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy eksploatacyjnej oraz koparko-spycharki.