Urządzenia transportu bliskiego służą do przemieszczania ładunków o znacznej masie. W razie błędu popełnionego przez obsługującego lub nieoczekiwanej usterki któregoś z mechanizmów może wystąpić zagrożenie nie tylko dla operatora i samego sprzętu, ale także osób przebywających w pobliżu strefy jego działania oraz znajdującego się tam mienia. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa znaczna część maszyn tego rodzaju jest objęta nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego, a osoby nimi kierujące lub zajmujące się ich obsługą techniczną muszą uzyskać stosowne kwalifikacje, otrzymywane po kursie UDT oraz zdaniu egzaminu przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Przekonajmy się, jakie rodzaje urządzeń wymagają ukończenia kursów UDT.

Operatorzy, jakich urządzeń muszą mieć uprawnienia UDT?

Uprawnienia UDT są konieczne w przypadku obsługi najpopularniejszego urządzenia transportu bliskiego, a więc wózka jezdniowego (potocznie wózka widłowego). Będą one też potrzebne w przypadku podestów ruchomych przejezdnych, suwnic, wciągników i wciągarek. Bez uprawnień UDT nie można ponadto obsługiwać żurawi stacjonarnych, przenośnych i przewoźnych oraz samojezdnych. Wszystkie urządzenia, do obsługi których wymagane są uprawnienia wydawane przez UDT reguluje Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Co trzeba wiedzieć o uprawnieniach UDT?

Uprawnienia UDT, czyli zaświadczenie kwalifikacyjne otrzymuje się w postaci plastikowej karty. Co ważne, obecnie większość uprawnień jest wydawana na czas określony (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii) , po którym należy je przedłużyć.