Jakie kwalifikacyjne kursy zawodowe warto wybrać?

Zdobycie ciekawej, dobrze płatnej i stwarzającej dobre perspektywy pracy wymaga posiadania odpowiednich kompetencji, na które będzie się składała zarówno wiedza teoretyczna, jak i umiejętności praktyczne. W przypadku wielu zadań niewystarczające okaże się jednak zwykle zyskanie formalnego wykształcenia w danej dziedzinie, ponieważ obowiązujące przepisy wymagają także posiadania różnego typu uprawnień. Najlepszą metodą na ich pozyskanie będzie wzięcie udziału w organizowanych przez uprawnionych do tego praktyków kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Przekonajmy się, jakie ich rodzaje są najpopularniejsze i sprawdźmy, z czym się wiążą.

W jakie kursy zawodowe warto inwestować?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w kilku obszarach. Znaczna ich część obejmuje możliwość zdobycia uprawnień do bycia operatorem ciężkiego sprzętu budowlanego. W grę wchodzi tu m.in. obsługa urządzeń do prac ziemnych koparko-ładowarek, koparek jednonaczyniowych, spycharek czy zagęszczarek lub przecinarek do nawierzchni drogowych. Dużą popularnością cieszą się też np. uprawnienia montera rusztowań czy szkolenia z zakresu sprzętu objętego nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego – operatora dźwignic, tj. wózków jezdniowych, dźwigów samochodowych, wciągników oraz wciągarek, a także żurawi przenośnych i przewoźnych bądź suwnic. Warto też pamiętać o zawodowym prawie jazdy na kategorię C, C+E czy D i D+E. Przydatne są też wszelkiego rodzaju szkolenia BHP albo pierwszej pomocy.

Jak wyglądają kursy zawodowe?

Kursy zawodowe przygotowują do zdania egzaminu niezbędnego do otrzymania uprawnień. W grę wchodzi tu zarówno komisja Urzędu Dozoru Technicznego, jak i Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Obejmują zajęcia teoretyczne, dzięki którym łatwo można zdać konieczne testy oraz praktyczne pozwalające na pomyślne przejście próby obowiązkowej podczas sprawdzania umiejętności kandydata.