Jak zdobyć uprawnienia operatora na koparki i ładowarki?

Wykonywanie robót ziemnych wymaga posługiwania się odpowiednim ciężkim sprzętem – w zależności od realizowanego zadania może to być np. koparko-ładowarka, koparka, ładowarka czy spycharka. Ze względu na wymogi związane z bezpieczeństwem prac, osoby, które prowadzą pojazdy tego rodzaju, powinny mieć odpowiednie uprawnienia. Kandydaci chcący wykonywać zawód operatora maszyn muszą więc ukończyć kurs i zdobyć konieczne kwalifikacje, zgłaszając się do CEZ Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn np. na kurs na koparkę. Przekonajmy się, jakie dokumenty będą potrzebne i jaki jest tryb ich zdobywania.

Jakie uprawnienia są wymagane do prowadzenia koparki oraz ładowarki?

Do obsługi maszyn wymagane jest potwierdzenie kwalifikacji w postaci wpisu do dokumentu, czyli Książki operatora. Jest ona wydawana w formie plastikowej karty przypominającej prawo jazdy, która zawiera podstawowe dane posiadacza oraz urządzenia, jakie może on obsługiwać. Wcześniej miała postać papierowej książeczki. Warto pamiętać, że rodzaje sprzętu, przy których wymagany jest wpis w książeczce operatora, są wymienione w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Rozwoju. Wśród nich znajdują się koparko-ładowarka, koparka jednonaczyniowa oraz ładowarka jednonaczyniowa.

Jak uzyskać wpis w Książce operatora maszyn roboczych?

Wpis do Książki operatora można uzyskać po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny w Warszawie. Szkolenie może dotyczyć uprawnień klasy 3, tj. koparko-ładowarki, urządzeń do 25 ton masy eksploatacyjnej (koparki) i do 20 ton (ładowarki) lub klasy 1, a więc również powyżej 25 ton masy eksploatacyjnej (koparki) i 20 ton (ładowarki). Zarówno szkolenie, jak i egzamin obejmuje część praktyczną i teoretyczną.