Klasa specjalności: I

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny do robót ziemnych

Czas trwania: 41 godz.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne – 16 godz.
Zajęcia praktyczne – 25 godz.

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora spycharek wszystkich typów.
Kurs kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Wymagania:
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn do robót ziemnych
uprawnienia operatora klasy III