Klasa specjalności: III

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny różne i inne urządzenia techniczne

Czas trwania: 88 godz.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne – 68 godz.
Zajęcia praktyczne – 20 godz.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora sprężarek przewoźnych w zakresie III klasy uprawnień. Klasa III uprawnień obejmuje maszyny i urządzenia o wydajności do 10 m3/min.
Kurs na sprężarki przewoźne kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Wymagania:
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności