Klasa specjalności: bez klasy

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny różne i inne urządzenia techniczne

Czas trwania: 80 godz.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne – 48 godz.
Zajęcia praktyczne – 32 godz.

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu montera rusztowań budowlano-montażowo metalowych w zakresu montażu i demontażu.
Kurs kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Wymagania:
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności