Klasa specjalności: III

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny różne i inne urządzenia techniczne

Czas trwania: 88 godz.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne – 68 godz.
Zajęcia praktyczne – 20 godz.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora pomp do mieszanki betonowej w zakresie III klasy uprawnień. Klasa III uprawnień obejmuje wszystkie typy maszyn i urządzeń.
Kurs kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Wymagania:
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności