Klasa specjalności: Bez klasy

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny do robót drogowych

Czas trwania: 44 godz.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne – 34 godz.
Zajęcia praktyczne – 10 godz.

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora narzędzi udarowych ręcznych.
Kurs na narzędzia udarowe ręczne kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Wymagania:
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności