Klasa specjalności: III

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny różne i inne urządzenia techniczne

Czas trwania: 88 godz.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne – 72 godz.
Zajęcia praktyczne – 16 godz.

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora elektrowni polowych w zakresie III klasy uprawnień. Klasa III uprawnień obejmuje maszyny i urządzenia o mocy do 125 kVA.
Kurs na elektrownie polowe kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Wymagania:
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności