aby przystąpić do kursu należy w Wydziale Komunikacji założyć profil Kandydata na Kierowcę tzw. PKK:

nasi słuchacze otrzymują na własność komplet materiałów szkoleniowych dla kandydatów na kierowców
"Podręcznik zdaj testy i egz. praktyczny na prawo jazdy" poradnik i podręcznik kierowcy, znaki drogowe, testy na CD wraz z kodem dostępu do aktualnej bazy pytań egzaminacyjnych, wykłady e-learning, materiały piśmiennicze

wykłady z zakresu przepisów ruchu drogowego
wykład i ćwiczenia z zakresu udzielania I pomocy przedlekarskiej
30 godzin jazd szkoleniowych (kat. B)

koszt szkolenia prawo jazdy kat. B - 1 700 zł

opłatę za kurs należy uiścić na konto: (można dokonać płatności w ratach)

Centrum Edukacji Zawodowej
Alior Bank nr konta 26 2490 0005 0000 4500 8635 6294

opłatę za egzamin należy uiścić na konto:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Kredyt Bank S.A. I Oddział Katowice  nr konta 73 1500 1139 1211 3001 4269 0000

  • egzamin pełny: 170 zł (kat.B)
  • egzamin teoretyczny: 30 zł (kat.B)
  • egzamin praktyczny: 140 zł (kat.B)