Nazwa Data Rozpoczęcia Data Zakonczenia Data Opis Nr Sali
Prawo jazdy kat. B 2019-12-10 2020-01-10 przyjmujemy zgłoszenia 3
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - szkolenie dla nauczycieli 2019-11-28 2019-11-28 przyjmujemy zgłoszenia 2
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - pracownicy administracyjno – biurowi 2019-11-28 2019-11-28 przyjmujemy zgłoszenia 1
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - pracodawców oraz osób kierujących pracownikami - kadra inżynieryjno techniczna 2019-11-28 2019-11-28 przyjmujemy zgłoszenia 2
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - na stanowiskach robotniczych 2019-11-28 2019-11-28 przyjmujemy zgłoszenia 1
Szkolenie podstawowe strażników miejskich 2020-02-17 2020-05-05 przyjmujemy zgłoszenia 1
Operator koparki, ładowarki, spycharki klasa I 2019-11-18 2019-12-13 przyjmujemy zgłoszenia 2
Operator koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, spycharki klasa III 2019-11-18 2019-12-13 przyjmujemy zgłoszenia 2
Pracownik dozoru 2019-11-22 2019-12-20 grupa zamknięta 1
Montażysta rusztowań budowalno-montażowych metalowych 2019-11-18 2019-12-13 przyjmujemy zgłoszenia 2
Kierowca wózków jezdniowych z egzaminem UDT 2019-11-25 2019-11-26 przyjmujemy zgłoszenia 2
Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, Recertyfikacja 2020-06-06 2020-06-14 przyjmujemy zgłoszenia 1 i 2
Pierwsza pomoc przedmedyczna 2019-11-12 2019-11-12 przyjmujemy zgłoszenia 2