Nazwa Data Rozpoczęcia Data Zakonczenia Data Opis Nr Sali
Prawo jazdy kat. B 2020-02-28 2020-03-27 przyjmujemy zgłoszenia 3
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - szkolenie dla nauczycieli 2020-02-27 2020-02-27 przyjmujemy zgłoszenia 2
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - pracownicy administracyjno – biurowi 2020-02-27 2020-02-27 przyjmujemy zgłoszenia 1
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - pracodawców oraz osób kierujących pracownikami - kadra inżynieryjno techniczna 2020-03-09 2020-03-09 przyjmujemy zgłoszenia 2
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - na stanowiskach robotniczych 2020-02-27 2020-02-27 przyjmujemy zgłoszenia 1
Szkolenie podstawowe strażników miejskich 2020-02-19 2020-04-24 w trakcie 1
Operator koparki, ładowarki, spycharki klasa I 2020-02-19 2020-03-06 w trakcie 2
Operator koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, spycharki klasa III 2020-02-03 2020-03-06 w trakcie 2
Operator koparki, ładowarki, koparko-ładowarki 2020-03-25 2020-05-09 przyjmujemy zgłoszenia 2
Operator koparki, ładowarki, koparko-ładowarki 2020-05-05 2021-06-06 przyjmujemy zgłoszenia 2
Operator koparki, ładowarki, koparko-ładowarki 2020-06-09 2020-07-11 przyjmujemy zgłoszenia 2
Montażysta rusztowań budowalno-montażowych metalowych 2020-02-21 2020-03-06 przyjmujemy zgłoszenia 2
Kierowca wózków jezdniowych z egzaminem UDT 2020-02-25 2020-02-25 przyjmujemy zgłoszenia 2
Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, Recertyfikacja 2020-05-23 2020-05-31 przyjmujemy zgłoszenia 1 i 2
Pierwsza pomoc przedmedyczna 2020-02-24 2020-02-24 przyjmujemy zgłoszenia 2