Nazwa Data Rozpoczęcia Data Zakonczenia Data Opis Nr Sali
Projekt "Kolejna szansa" 2017-05-01 2018-10-31 projekt zakończony
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - szkolenie dla nauczycieli 2019-01-28 2019-01-28 przyjmujemy zgłoszenia 2
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - pracownicy administracyjno – biurowi 2018-12-17 2018-12-18 przyjmujemy zgłoszenia 1
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - pracodawców oraz osób kierujących pracownikami - kadra inżynieryjno techniczna 2019-01-30 2019-01-31 przyjmujemy zgłoszenia 2
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - na stanowiskach robotniczych 2018-12-17 2018-12-18 przyjmujemy zgłoszenia 1
Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, Recertyfikacja 2019-04-06 2019-04-14 przyjmujemy zgłoszenia 1 i 2
Pierwsza pomoc przedmedyczna 2018-12-07 2018-12-07 grupa zamknięta
Szkolenie podstawowe strażników miejskich 2019-02-20 2019-04-26 przyjmujemy zgłoszenia 1
Oskarżyciel publiczny 2019-03-13 2019-03-14 przyjmujemy zgłoszenia 2
Operator koparki, ładowarki, spycharki klasa I 2018-11-14 2018-12-15 w trakcie 4
Operator koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, spycharki klasa III 2018-11-14 2018-12-15 w trakcie 2
Obsługa podestów ruchomych 2018-12-04 2018-12-13 w trakcie 4
Montażysta rusztowań budowalno-montażowych metalowych 2019-01-29 2019-02-16 przyjmujemy zgłoszenia 2
Kierowca wózków jezdniowych wraz z obsługą wymiany butli gazowych 2018-12-03 2018-12-14 przyjmujemy zgłoszenia 2