Ośrodek SzkoleniaKierowców

więcej informacji

Ośrodek SzkoleniaOperatorów Maszyn

więcej informacji

Ośrodek SzkoleniaStraży Miejskiej

więcej informacji

Ośrodek SzkoleniaZawodowego

więcej informacji

Ośrodek SzkoleniaJęzyka Niemieckiego i Rosyjskiego

więcej informacji

RozwójOsobisty

więcej informacji

Poznaj nas


Jesteśmy niepubliczną placówką oświatową organizującą szkolenia zawodowe, doskonalące w zawodzie, kwalifikacyjne, uzupełniające wykształcenie średnie oraz rozwijające zainteresowania w formach pozaszkolnych (kursy, seminaria, konsultacje).

W okresie dotychczasowej działalności, z usług szkoleniowych naszego Centrum skorzystało ponad 31 tys. słuchaczy kursów zawodowych i doskonalących. Organizujemy szkolenia pracowników dla wielu firm i instytucji województwa śląskiego…

DZIAŁAMY NA RYNKU OŚWIATOWYM OD 15 MAJA 1995 ROKU

Więcej o naszym Centrum