Harmonogram

Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą szkoleniową.

l.p. nazwa kursu termin godziny
rozpoczęcia
nr sali
miejsce
1 Projekt "Szansa na lepsze jutro"

Operator koparko-ładowarki
Pracownik biura rachunkowego z kadrami, płacami i książką przychodów i rozchodów
Pomoc kuchenna z elementami opieki nad osobą starszą
Pracownik ochrony osób i mienia
rekrutacja

31.01.2017
08.02.2017

07.02.2017
30.01.2017
zakończona

9:00
8:00

9:00
8:00
2 Kierowca wózków jezdniowych wraz z obsługą wymiany butli gazowych po ukończeniu kursu, kursant ma możliwość podjęcia zatrudnienia 15.02.2017 16:00 nr 2
3 Operator koparki, ładowarki kl. II
ostatni kurs przed zmianą przepisów !!!
27.02.2017 16:00
4 Operator koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, spycharki kl. III 01.02.2017 16:00
5 Montażysta rusztowań budowalno-montażowych metalowych 20.02.2017 9:00 nr 2
6 Szkolenie podstawowe strażników miejskich
Oferta
20.02.2017 8:00 nr 1
7 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy:
- pracownicy administracyjno – biurowi
02.03.2016 14:00
8 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy:
- na stanowiskach robotniczych
02.03.2016 14:00
9 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy:
- szkolenie dla nauczycieli
02.03.2016 14:00
10 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy:
- pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
- kadra inżynieryjno techniczna
wg zgłoszeń
11 Prawo jazdy kat. B w każdej
chwili możesz
zacząć
8:00 nr 4
12 Oskarżyciel publiczny wg zgłoszeń
13 Mandatowanie - stosowanie regulacji prawnych w praktyce wg zgłoszeń